Logistikos produktas ir jo integraciniai ryšiai

Vieta aptarnavimo lygis yra bendras elementras tiek logistikoje, tiek marketinge. Visi logistikos elementai nutolę nuo vartotojo nejaučia jo, tačiau daro jam poveikį. Produktų ir prekių klasifikacija: Vartojimo prekės Patogumo Sudėtingos Ypatingos Gamybinės prekės Produkto (ar paslaugos) gyvavimo ciklas: Atsiradimas Augimas Brendimas Smukimas Pasiūlos ir paklausos kreivė Trys prekiu kategorijos.. A (20%) nesa – 80 % Plačiau